Правила проведення рекламної акції

«Купуй  будь-який товар  на сайті makeup.com.ua на суму від  1 000 грн з 27.09. 2021 р. до 17.10.2021 р., зазнач промокод SPA21 та бери участь у розіграші 20 подарункових наборів (парео та рушник) (надалі – Правила).

 

 1.                    Загальні положення.

 1.1. Організатором рекламної акції є Товариство з обмеженою відповідальністю  «МЕЙКАП ТРЕЙДИНГ» код ЄДРПОУ: 43221188, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект С. Бандери, 8, к.1 - Організатор»).

 

2.                     Визначення термінів, що вживаються у тексті цих Правил.

2.1. Акція – рекламний захід, що реалізується в рамках та відповідно до умов цих Правил, передбачає придбання Учасниками Акції Продукції, визначення Переможців Акції та вручення  Заохочень Переможцям Акції.

2.2. Учасник Акції – фізична особа, що відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, вчиняє дії, необхідні, для участі у Акції та належним чином виконала усі умови цих Правил.

2.3. Акційний Продукт (Акційна Продукція) - продукція, яку можна придбати на сайты www.makeup.com.ua (далі – Продукт / Продукція).

2.4. Переможець Акції – Учасник Акції, який за результатами Розіграшу, був визнаний Учасником, який має право на отримання Заохочення.

2.5. Розіграш – процедура визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочень, передбачена цими Правилами.

 

3.                    Загальні умови проведення Акції.

 3.1. Акція проводиться Організатором на сайті www.makeup.com.ua (далі за текстом цих Правил також іменується «Територія проведення Акції»).

3.2. Акція проводиться у період з 27.09.2021 року по 17.10. 2021 року  включно (за текстом цих Правил – Період проведення Акції).

3.3 Акція проводиться з метою просування продукції на сайті www.makeup.com.ua

3.4 В Акції беруть участь лише Продукти визначені в пункті 2.3. цих Правил.

3.5 Купуючи Продукт у період проведення Акції, Учасник Акції не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю у такій Акції, окрім безпосередньої ціни Продукту. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

3.6 Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3.7. Правила Акції розміщуються на офіційному сайті Організатора www.makeup.com.ua.

 

4.                     Загальні вимоги до Учасників Акції.

4.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, проживають на території України (крім тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та міста Севастополя, а також території Луганської та Донецької областей, що знаходяться поза контролем української влади, територія проведения операції об'єднаних сил (ООС), що є вимушеним обмеженням виключно з міркувань безпеки фiзичних осiб), та є покупцями Продукту.

4.2. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:

4.2.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

4.2.2. надавати Організатору повні, коректні та достовірні відомості, передбачені цими Правилами;

4.2.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

4.2.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника у Акції;

4.3. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку його персональних даних втрачає право на подальшу участь в Акції.

4.4.  Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє такого Учасника Акції права на подальшу участь у Акції та звільняє Організатора Акції від будь – яких зобов’язань перед таким Учасником Акції.

4.5. Учасник, що  викритий у навмисному перекручуванні реєстраційних даних (своїх або чужих), фальсифікації результатів Акції  або спробі незаконного отримання Заохочень з використанням технічних або будь-яких інших засобів, за одноособовим рішенням Організатора  дискваліфікується  та не бере участі в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки правопорушення або іншим чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана до правоохоронних органів.

4.6. У разі виявлення Організатором Акції протиправних дій з боку будь – якої особи/Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення цих Правил, Організатор Акції має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції.

4.7. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

4.8. Учасник Акції, що вчинив протиправні дії та/або дії, визначені у п. 4.6., 4.7. цих Правил, визнається Неналежним Учасником Акції.

4.9. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили зазначені вище вимоги та/або визнані Неналежними Учасниками Акції.

4.10. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків цих Правил, що викликало виникнення у Організатора Акції збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

4.11. Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники Акції беруть на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочень Акції.

4.12. Організатор  залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові технічні обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника, він може бути усунений від участі в Акції. Організатор самостійно здійснює оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у Організатора технічних можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.

4.13. Для участі в Акції, Учасник Акції має бути  діючим користувачем послуг зв’язку принаймні одного з національних операторів мобільного зв’язку протягом Періоду проведення Акції,.

4.14. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь працівники Організатора або пов’язаних з ним осіб, їх родичі, члени сім’ї (подружжя, діти, брати/сестри, батьки), особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років, а також особи, які не відповідають вимогам або не виконуються умови цих Правил.

4.15. Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь у Акції виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України.

4.16. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора.

 

5.                     Загальні умови участі в Акції.

5.1 Для участі в Акції необхідно:

5.1.1. Протягом Періоду проведення Акції придбати на сайті www.makeup.com.ua  будь-які продукти одним чеком на суму від 1000 грн та зазначити промокод SPA21 при оформленні відповідного замовлення на сайті.

5.1.2. Всі особи, які відповідають вимогам цих Правил та виконали умови п.п 5.1.1. Правил, автоматично стають Учасниками Акції та беруть участь у Розіграші Заохочень.

5.2. Впродовж Періоду проведення Акції (в т.ч., впродовж однієї доби) Учасник має право брати участь в Акції необмежену кількість разів, але при цьому кожного разу виконуючи всі умови цих Правил.

 

6.  Заохочення Акції

6.1 Заохоченнями Акції є рушник-тюрбан для сушки волосся, чорний та парео "Just Fabulous", загалом 20 одиниць кожного продукту для розіграшу.

6.2 Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості Заохочень здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України, є Організатор.

6.3. Один Учасник Акції може лише один раз здобути право на отримання Заохочення протягом Періоду проведення Акції.

6.4 Характеристики Заохочень визначаються на розсуд Організатора, та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор Акції не несе жодних гарантійних зобов’язань щодо якості наданих Заохочень.

6.5 Організатор не несе відповідальності за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

 

7. Визначення Переможців Акції.

7.1. Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочень, проводить Організатор  шляхом випадкової вибірки серед всіх Учасників Акції з використанням спеціальної комп’ютерної програми, розміщеної на Інтернет ресурсі https://www.random.org/.

7.2. Дата проведення Розіграшу: 25.10.2021 року. Дата проведення Розіграшу може бути змінена Організатором за їх власним рішенням самостійно у зв’язку з істотною зміною обставин, які неможливо було передбачити заздалегідь.

7.3. Результати Розіграшу є остаточними та оскарженню не підлягають. Інформація про Переможців Акції буде опублікована на сайті www.makeup.ua до 25.10.21 року.

7.4. Організатор  повідомляє Переможців Акції про умови отримання Заохочення протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати Розіграшу.  Якщо Організатору не вдалося зв’язатися з таким Переможцем Акції за вказаними ним контактними даними протягом 5 (п’яти) днів - такий Переможець позбавляється права на одержання Заохочення. При цьому, Переможець вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення, та не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації. Вказане рішення не оскаржується.

 

8. Порядок, умови і терміни отримання Заохочення Акції.

8.1. Для отримання Заохочення Акції Переможці Акції протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати проведення Розіграшу зобов’язані:

8.2.1. Надіслати на електронну адресу Організатора інформацію та скан копії документів, необхідні для отримання Заохочення Акції, а саме: копію паспорта громадянина України (усі сторінки із записами), копію картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер), а також адресу для відправки Заохочення. Для осіб, що відмовилися від ідентифікаційного номера, - копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу. Вказані відомості і документи, надаються з метою нарахування і перерахування Виконавцем  до відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством України та надсилання Заохочення Переможцям Акції. Переможці Акції несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації. Відмова від надання зазначеної у цьому пункті інформації та згоди на її обробку позбавляє Переможця Акції права на отримання Заохочення, при цьому, Переможець вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення, та не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

8.2. Вручення Заохочення Акції допускається лише особам, які отримали на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможці Акції з яких-небудь причин не можуть отримати Заохочення особисто, такі Переможці Акції не мають права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

8.3. З моменту вручення Заохочень Акції, Переможці Акції самостійно вживають усіх заходів пов’язаних з їх реалізацією та використанням.

8.4. Організатор Акції не несе відповідальності за подальше використання Переможцями Акції Заохочень Акції після їх вручення та/або за неможливість такими Переможцями Акції скористатись належними їм  Заохоченнями Акції з будь-яких причин та/або будь – які наслідки використання Заохочень Акції.

8.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою для отримання Заохочень Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідних Переможців Акції права на отримання належних їм Заохочень Акції. При цьому, Переможці Акції вважаються такими, що відмовились від отримання відповідного Заохочення Акції та не мають права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

8.6. Переможці Акції автоматично втрачають набуте ними право на отримання Заохочень Акції без будь – яких компенсацій та/або можливості заміни на інші Заохочення Акції у таких випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

8.7.1. якщо Організатор  не зможе зв’язатися з Переможцями Акції в термін 5 (п’яти) днів для повідомлення про визнання Учасників Акції Переможцями Акції та/або підтвердження можливості отримання Заохочень  Акції, з незалежних від Організатора Акції причин;

8.7.2 якщо Переможці Акції заявили про свою відмову від отримання Заохочень Акції будь – яким зручним для них способом;

8.7.3. у разі не можливості ідентифікувати Переможців Акції;

8.7.4. у разі визнання Переможців Акції – Неналежним Учасниками Акції;

8.7.5. у разі неналежного виконання умов цих Правил.

8.7. У разі неможливості вручення Заохочень Акції Переможцям Акції, що здобули на них право, такі Заохочення Акції визнаються незатребуваними. Організатор Акції мають право розпорядитися незатребуваними Заохоченнями Акції на свій розсуд.

8.8. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Заохочень Акції не видається.

 

9.                     Технічні умови Акції.

9.1. Організатор здійснює ідентифікацію та/або інформування Учасників Акції за допомогою контактної інформації, що використовувалася при придбанні продукції  згідно з пунктом 5.1.1

9.2. Інформаційна (технічна) підтримка Акції здійснюється на сайті  Організатора: www.makeup.ua

9.3. Організатор Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо можливості участі у Акції будь-кого з Учасників Акції.

 

10. Інші умови.

10.1. Всю інформацію про Акцію можна отримати на cайті www.makeup.ua

10.2. Організатор не несе відповідальності за:

10.2.1. не ознайомлення з цими Правилами Акції;

10.2.2. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками/Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

10.2.3. за будь-які збої в роботі приладів, використовуваних Учасниками для участі у Акції;

10.2.4. неотримання Заохочень Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора;

10.2.5.  неможливість скористатися правом на отримання Заохочень Акції;

10.2.6. неможливість скористатися Заохоченнями Акції;

10.2.7. за наслідки використання Заохочень Акції;

10.3. Беручи участь в Акції, Учасники/Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

10.3.1. Організатор Акції має право змінити Правила Акції та достроково припинити проведення Акції, про що має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію. Такі зміни набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами до цих Правил.

10.3.2. Беручи участь в Акції, Учасники/Переможці Акції підтверджують свою згоду на можливе здійснення Організатором Акції (їх уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатора фото- і відео- зйомки участі Переможців Акції у заході, а також на адаптацію та використання створених під час заходу фото- і відео- записів за участю таких Переможців Акції, без сплати будь-якої винагороди за таке використання, як на момент проведення Акції, так і в майбутньому, зокрема в засобах масової інформації і в рекламних цілях, в тому числі в рекламних матеріалах, без будь-яких додаткових погоджень.

10.3.3. Беручи участь в Акції, Учасники/Переможці Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасників/Переможців Акції персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

10.3.4. Беручи участь в Акції, Учасники Акції засвідчують, що вони ознайомлені і згодні дотримуватись цих Правил. Факт відправки Організатору Акції будь-яких персональних даних засвідчує згоду Учасників Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання ними згідно з чинним законодавством у сфері захисту персональних даних.

10.3.5. Організатор Акції має право використовувати персональні дані, отримані під час проведення Акції для інформування її Учасників про майбутні активності Організатора.

10.4. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

10.5. Організатор Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та/або розподілу Заохочень між Переможцями Акції.

10.6. Організатор Акції на свій власний розсуд може заборонити подальшу участь в Акції будь-якій особі, яка порушує Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із Акцією.

10.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

10.8. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

10.9. Всі відносини, що стосуються проведення Акції, регулюються чинним законодавством України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором Акції. Рішення Організатора Акції з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

10.10. Організатор Акції має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

 

 

Вход в личный кабинет

Восстановление пароля

мы перезвоним вам сами!